Tư vấn - kỹ thuật

O9 15OO 1O98

Tư vấn bán hàng

O966 557 495

Loa phóng thanh mini, Loa cầm tay Hàn Quốc AEPEL FAM-580WS / MeGaPhone FAM580 WS Korea

 • Loa phóng thanh mini, Loa cầm tay Hàn Quốc AEPEL FAM-580WS / MeGaPhone FAM580 WS Korea
 • Loa phóng thanh mini, Loa cầm tay Hàn Quốc AEPEL FAM-580WS / MeGaPhone FAM580 WS Korea
 • Loa phóng thanh mini, Loa cầm tay Hàn Quốc AEPEL FAM-580WS / MeGaPhone FAM580 WS Korea
 • Loa phóng thanh mini, Loa cầm tay Hàn Quốc AEPEL FAM-580WS / MeGaPhone FAM580 WS Korea
 Loa phóng thanh mini, Loa cầm tay Hàn Quốc AEPEL FAM-580WS / MeGaPhone FAM580 WS Korea Loa phóng thanh mini, Loa cầm tay Hàn Quốc AEPEL FAM-580WS / MeGaPhone FAM580 WS Korea Loa phóng thanh mini, Loa cầm tay Hàn Quốc AEPEL FAM-580WS / MeGaPhone FAM580 WS Korea Loa phóng thanh mini, Loa cầm tay Hàn Quốc AEPEL FAM-580WS / MeGaPhone FAM580 WS Korea
8,140,000 VNĐ (Còn hàng) (Giá chưa bao gồm VAT)
Thông tin cơ bản

Original: Made in Korea

Manufactory: AEPEL Korea

POWER: 35W

Dimension(mm): 230mm  x 345 mm

Weight: 1.45 kg

POWER  SOURCE: DC 12V  [AA 1.5V X 8EA

DOWNTOWN: 442 Yard

Country side: 1216 yard

BH: 1 nam

 

MUA NGAY
O966 557 495
ĐẶT ONLINE
 • thông tin sản phẩm

Loa phóng thanh mini AEPEL FAM-580WS

Loa cầm tay Hàn Quốc AEPEL FAM-580WS

MeGaPhone FAM580 WS

규격

내용

POWER(rmax)

35w

POWER  SOURCE

DC 12V  [AA 1.5V X 8EA

DOWNTOWN

442 Yard

Country side

1216 yard

Dimension(mm)

230mm  x 345 mm

Weight

1.45 kg


동급 최강의   출력으로  소리왜곡이 없는 메가폰

귀에 걸슬리는 하울링 현상이  거으이 없는  고품질의 메가폰

무게가  가벼워 사용할때  편리한 메가폰

저전력   설계로    8시간 사용가능

사이렌 기능 탑재

핸드 타입

Hiển thị thêmThu gọn

Nhận xét

 Loa cầm tay mini, Loa đeo vai, MeGaPhone AEPEL FAM-335AS Hàn Quốc / MeGa FAM335 AS Korea

Loa cầm tay mini, Loa đeo vai, MeGaPhone AEPEL FAM-335AS Hàn Quốc / MeGa FAM335 AS Korea

5,440,000 VNĐ

Mới

Loa cầm tay mini, Loa đeo vai, MeGaPhone AEPEL FAM-335AS Hàn Quốc / MeGa FAM335 AS Korea

Loa cầm tay mini, Loa đeo vai, MeGaPhone AEPEL FAM-535MSW Hàn Quốc / MeGa FAM535 MSW Korea

Loa cầm tay mini, Loa đeo vai, MeGaPhone AEPEL FAM-535MSW Hàn Quốc / MeGa FAM535 MSW Korea

7,040,000 VNĐ

Mới

Loa cầm tay mini, Loa đeo vai, MeGaPhone AEPEL FAM-535MSW Hàn Quốc / MeGa FAM535 MSW Korea

Loa cầm tay, Loa đeo vai MeGaPhone AEPEL FAM-535BSW Hàn Quốc / MeGa FAM535 BSW Korea

Loa cầm tay, Loa đeo vai MeGaPhone AEPEL FAM-535BSW Hàn Quốc / MeGa FAM535 BSW Korea

7,320,000 VNĐ

Mới

Loa cầm tay, Loa đeo vai MeGaPhone AEPEL FAM-535BSW Hàn Quốc / MeGa FAM535 BSW Korea